Antik Sarab

126
x 190 cm
ID:
SRB-159001
298 000 Ft

Antik Senneh

134
x 196 cm
ID:
SNH-159002
369 000 Ft

Hereke

64
x 101 cm
ID:
HRK-738112
1 590 000 Ft

Hereke

74
x 100 cm
ID:
HRK-736919
1 850 000 Ft

Antik Kashan

140
x 216 cm
ID:
KSHN-159008
1 290 000 Ft

Antique Senneh

129
x 197 cm
ID:
SNH-159005
389 000 Ft

Antique Kayseri

138
x 205 cm
ID:
KAYS-159004
389 000 Ft

Antique Kayseri

133
x 188 cm
ID:
KAYS-159003
359 000 Ft

Antik Isfahan Ahmad

147
x 197 cm
ID:
ISFH-159009
849 000 Ft

Isfahan Blue

105
x 157 cm
ID:
ISFH-60851
489 000 Ft

Antique Mehraban

374
x 485 cm
ID:
KSHN-60823
1 590 000 Ft

Barjid

141
x 225 cm
ID:
HMDN-181
239 000 Ft

Oldalak