Press "Enter" to skip to content

Használati feltételek

Utolsó frissítés: 2020. április 1

Mielőtt a Bizsan Bt. / Bizsan szőnyeggaléria által üzemeltetett https://bizsan.hu honlapot (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használja, kérjük, gondosan olvassa el a jelen Használati feltételeket ( a továbbiakban: „Feltételek”).

A Szolgáltatást akkor használhatja, ha elfogadja és betartja a jelen Feltételeket. Ezek egyként vonatkoznak minden látogatóra, használóra és másokra, akik a honlapra belépnek, illetve azt használják.

Ha a Szolgáltatásra belép vagy azt használja, ezzel elfogadja a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet a Feltételek bármely részével vagy egészével, nem használhatja a Szolgáltatást.

Fiókok (account)

Amikor létrehoz nálunk egy fiókot, pontos, teljeskörű és naprakész információt kell megosztania velünk. Ha nem így jár el, megszegi a Feltételeket, és a Szolgáltatással kapcsolatos fiókját azonnali hatállyal megszüntethetjük.

A Szolgáltatás használatához társuló jelszó biztonságos őrzése az ön feladata, akárcsak az is, hogy a jelszavával milyen tevékenységet folytatnak, lettlégyen ez a jelszó a honlapunkkal, vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos.

A jelszavát nem adhatja ki harmadik félnek. Kérjük, azonnal jelezze felénk, ha tudomására jut, hogy a fiókját feltörték, illetve illetéktelen módon használják.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak tartalma, jellemzői és funkciói most, és a jövőben is a Bizsan Bt. / Bizsan szőnyeggaléria és licenszadói kizárólagos tulajdonát képezik.

Linkek más webhelyek felé

A honlapon esetleg találhatók olyan külső honlapokra vagy szolgáltatásra mutató linkek, amelyek nem a Bizsan Bt. / Bizsan szőnyeggaléria tulajdonát képezik, illetve amelyek fölött nem mi gyakorlunk ellenőrzést.

A Bizsan Bt. / Bizsan szőnyeggaléria nem gyakorol felügyeletet harmadik felek által működtetett honlapok vagy szolgáltatások tartalma, adatvédelmi politikája vagy gyakorlata fölött, és nem is vállal ezekkel kapcsolatban semmiféle felelősséget. A Szolgáltatás használója elismeri és elfogadja, hogy a Bizsan Bt. / Bizsan szőnyeggaléria sem közvetlen, sem közvetett módon nem tartható felelősnek bármi olyan tényleges vagy vélt kárért vagy veszteségért, amely ezen honlapok vagy szolgáltatások tartalmából, az ott szereplő termékek vagy szolgáltatások használatából, illetve az azokba vetett bizalomból avagy azokra való ráhagyatkozásból származik.

Erősen ajánljuk, hogy olvassa el az ön által meglátogatott, harmadik fél által működtetett honlapok vagy szolgáltatások feltételeit és adatvédelmi politikáját.

Befejezés

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést azonnal, bármi okból, bármiféle előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül megszüntessük vagy felfüggesszük, korlátozás nélkül beleértve azt az esetet is, mikor ön a Feltételeket megszegi.

A Feltételek bármely olyan eleme, amely természetéből adódóan túléli a megszüntetést, érvényben marad, korlátozás nélkül beleértve a tulajdonlásra vonatkozó előírásokat, a garancia kizárását, a kártalanítást és a kötelezettségek korlátozását.

A Feltételek bármely olyan eleme, amely természetéből adódóan túléli a megszüntetést, érvényben marad, korlátozás nélkül beleértve a tulajdonlásra vonatkozó előírásokat, a garancia kizárását, a kártalanítást és a kötelezettségek korlátozását.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fiókját azonnal, bármi okból, bármiféle előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül megszüntessük vagy felfüggesszük, korlátozás nélkül beleértve azt az esetet is, mikor ön a Feltételeket megszegi. Megszüntetés esetén a Szolgáltatás használatához fűződő joga azonnali hatállyal megszűnik. Ha ön kívánja megszüntetni a fiókját, egyszerűen ne használja tovább a Szolgáltatást.

A Feltételek bármely olyan eleme, amely természetéből adódóan túléli a megszüntetést, érvényben marad, korlátozás nélkül beleértve a tulajdonlásra vonatkozó előírásokat, a garancia kizárását, a kártalanítást és a kötelezettségek korlátozását.

Felelősség kizárása

A Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használhatja. A honlapon nyújtott szolgáltatást olyan formában szolgáltatjuk, amint van, és ahogy ott látja. Nem kapcsolódik vagy tartozik hozzá semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve, de nem kizárólagosan a forgalomképesség bármiféle vélelmezett garanciáját, az adott célra való alkalmasságot, a nemleges megállapításokat vagy a teljesítés lefolyását.

Irányadó jog

Ezen Feltételek vonatkozásában az irányadó jog a magyar jog, annak kollíziós előírásai nélkül.

Az a tény, hogy esetleg nem érvényesítjük a Feltételekből fakadó bármely jogot vagy előírást, nem tekintendő az adott jogról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely pontja bíróság szerint érvénytelen vagy bíróság által nem érvényesíthető, a többi ettől függetlenül érvényben marad. A Szolgáltatás vonatkozásában a jelen Feltételek képezik az egész és teljes megállapodást, amelyek meghaladják és helyébe lépnek bármilyen korábbi megállapodásnak, mely ön és közöttünk a Szolgáltatás használatával kapcsolatban létezhetett.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Feltételeket saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy újra cseréljük. Jelentős változtatások esetén törekedni fogunk arra, hogy annak hatályba lépése előtt biztosítsunk egy legalább 15 napos felmondási időszakot. Fenntartjuk a jogot, hogy a saját belátásunk szerint határozzuk meg, mit tekintünk jelentős változtatásnak.

Ha a Szolgáltatást a változtatások életbe lépése után tovább használja, illetve oda belép, ezzel elismeri a változtatások érvényességét önre nézve. Ha nem ismeri el az új feltételeket, kérjük, ne használja többet a Szolgáltatást.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a fenti Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a bizsangallery@gmail.com címen.